Bëhu pjesë e Shqip.com

Bëhu pjesë e Shqip.com

Gazetar/e

8 Pozita të hapura 2 Redaktorë/e 1 Lektor/e 3 Gazetarë/e të ngjarjeve ditore 2 Gazetarë/e të sporti Rreth Shqip.com: Shqip.com është një media e re, e themeluar vetëm në korrik të 2021, por mbrapa qëndron një ide e vjetër. Vlerat e Shqip.com qëndrojnë në gazetarinë objektive, por objektivitet brenda qëndrimit redaktorial. Shqip.com qëndron për neutralitet,…

Redaktorë/e

Gazetar/e
Orar i plotë

Pozita: Redaktor/e Vende të lira: 2 Redaksia në Prishtinë Përgjegjës për: Menaxhimin e planit të punës për politikat editoriale të redaksisë Përvoja e kërkuar: minimumi 3 vjet përvojë në redaktim, 5 vjet në fushën e gazetarisë Arsimi: Të ketë të përfunduar Fakultetin e Gazetarisë, Media dhe Komunikim, Juridik apo Ekonomik (e detyrueshme Rreth Shqip.com: Shqip.com…

Lektor/e

Gazetar/e

Rreth Shqip.com: Shqip.com është një media e re, e themeluar vetëm në korrik të 2021, por mbrapa qëndron një ide e vjetër. Vlerat e Shqip.com qëndrojnë në gazetarinë objektive, por objektivitet brenda qëndrimit redaktorial. Shqip.com qëndron për neutralitet, por jo indiferencë. Qëndron për një alternativë të re në raport me faktet, por jo për fakte…

Gazetarë/e të ngjarjeve ditore

Gazetar/e
Orar i plotë

Rreth Shqip.com: Shqip.com është një media e re, e themeluar vetëm në korrik të 2021, por mbrapa qëndron një ide e vjetër. Vlerat e Shqip.com qëndrojnë në gazetarinë objektive, por objektivitet brenda qëndrimit redaktorial. Shqip.com qëndron për neutralitet, por jo indiferencë. Qëndron për një alternativë të re në raport me faktet, por jo për fakte…

Gazetarë/e të sporti

Gazetar/e
Orar i plotë

Rreth Shqip.com: Shqip.com është një media e re, e themeluar vetëm në korrik të 2021, por mbrapa qëndron një ide e vjetër. Vlerat e Shqip.com qëndrojnë në gazetarinë objektive, por objektivitet brenda qëndrimit redaktorial. Shqip.com qëndron për neutralitet, por jo indiferencë. Qëndron për një alternativë të re në raport me faktet, por jo për fakte…