Gazetar/e

Lektor/e

Rreth Shqip.com:
Shqip.com është një media e re, e themeluar vetëm në korrik të 2021, por mbrapa qëndron një ide e vjetër.

Vlerat e Shqip.com qëndrojnë në gazetarinë objektive, por objektivitet brenda qëndrimit redaktorial. Shqip.com qëndron për neutralitet, por jo indiferencë. Qëndron për një alternativë të re në raport me faktet, por jo për fakte alternative.

Shqip.com mëton t’i përdorë në maksimumin e tyre mundësitë teknologjike, porse të ruajë konceptet e gazetarisë duke iu vënë në shërbim audiencës së vet dhe jo duke ia shërbyer audiencën ndonjë interesi të caktuar.

Specifikat e punës për lektor/e

Pozita: Lektor/e
Vende të lira: 1
Redaksia: në Prishtinë
Përgjegjës për: Lektorimin e prodhimeve të redaksisë
Përvoja e kërkuar: minimumi 2 vjet përvojë (e detyrueshme)
Arsimi: Të ketë të përfunduar fakultetin e Gjuhës Shqipe apo Letërsisë Shqipe (e detyrueshme)
Kërkohet njohja e gjuhës angleze (e detyrueshme)
Gjuhët e tjera janë përparësi

Afati i aplikimit është deri me 30 Shtator 2022, Ora 16:00
Mënyra e Aplikimit: Elektronike duke plotësuar formë më poshtë

Për informata [email protected] ose +383 49 499 509

Aplikoni për këtë pozite: